Privacy statement

Arifal NV neemt u privacy zeer serieus en zal informatie over u(de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in dit Privacy Statement lezen over u rechten met betrekking tot onze verwerking van u persoonsgegevens. We raden u aan dit Privacy Statement aandacht door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@arifal.be


Wie is ARIFAL NV

Arifal is een naamloze vennootschap kantoorhoudende Nijverheidspark 32 3580 beringen, producent en verwerker van nieuwe en gebruikte paletten. Arifal is ten aanzien van de verwerking van u persoonsgegevens door Arifal de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Arifal NV u gegevens

Hieronder vind u een overzicht van de doeleinden waarvoor Arifal NV persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Arifal NV voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Arifal NV worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiele administratie

Doeleinde: Beheer van bestellingen
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringsadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Afhandelen klachten
Gegevens: Naam, E-mailadres, Accountnummer, Telefoonnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming|
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Financiële administratie
Gegevens: Naam, Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/ IBAN/BIC), Openstaande saldo
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde Doeleinde

Doeleinde: Facturatie
Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer, Telefoonnummer, E-mailadres
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: CRM
Gegevens: Naam, Gebruikersnaam, E-mailadres, Locatie, Bestelgeschiedenis, Social media, Telefoonnummer
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Dienstverlening
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketing

Doeleinde: Direct marketing
Gegevens: Naam, NAW-gegevens zijn, E-mailadres, Telefoonnummer
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Social marketing
Gegevens: Social media account
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Behavioural targeting
Gegevens: Surfgedrag
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website

Doeleinde: Website analytics
Gegevens: Surfgedrag, Locatie
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: A/B testing
Gegevens: Surfgedrag
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Plaatsen van berichten of reviews
Gegevens: User ID, Naam, Inhoud van het bericht
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij u persoonsgegevens?

Arifal NV heeft gegevens over u in bezit, omdat u die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn u rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot u gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij Arifal NV over u zijn vastgelegd, kun u een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek kun u een verzoek hiertoe doen bij Arifal NV. U kunt verzoeken dat Arifal NV u gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

U hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om van Arifal NV de beperking van de verwerking van u persoonsgegevens te verkrijgen.

Bezwaar maken

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Arifal NV of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

U heeft het recht u persoonsgegevens van Arifal NV te verkrijgen. Arifal NV zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt.

Toestemming intrekken

Telkens wanneer de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking u toestemming is, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Arifal NV u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Arifal NV

Een verzoek kan verstuurd worden naar GDPR@arifal.be  Arifal NV zal u verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Arifal NV een dergelijk verzoek heeft ontvangen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  • Verwerkers
  • Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen u en Arifal NV .Het kan zijn dat Arifal NV verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.


Wat zijn cookies ?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Arifal Nv worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet of mobiele telefoon (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Arifal NV worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren U daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Arifal NV u gegevens gebruikt, dan kun u een e-mail sturen naar GDPR@arifal.be . Ook als u  een klacht hebt over de manier waarop

Arifal NV u gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar GDPR@arifal.be Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming.

Gegevensbeschermingautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

 +32 (0)2 274 48 00
 +32 (0)2 274 48 35
 contact(at)apd-gba.be